ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าว ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป วาไรตี้ ตลาด หางาน
นร.วัดเขาวัง ราชบุรี เข้ารับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2561

พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2561 ให้กับส่วนราชการจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการทหาร ตำรวจ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพสกนิกรชาวไทย รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมยกย่อง และเชิดชูเกียรติ กำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนครอบครัวและประชาชนทั่วไป ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

โดยมีผลการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2561 ในประเภท โครงการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการนำเสนอของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถาบันการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน

โดยผลปรากฎว่า ด.ช. พัฒน์ธารา จีนตุ้ม อายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาวัง จ.ราชบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ สืบมา อายุ 11 ปี โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ด.ญ. กรุณา นิติวงศ์ อายุ 13 ปี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

คนแปลกหน้าที่อยากเจอ นร.สาธิตจอมบึง ร้องเพลงให้กำลังใจทีมหมูป่าและเจ้าหน้าที่ (มีคลิป) เอาใจช่วย นักเรียนโพธาฯ รวมกลุ่มแปรอักษรส่งกำลังใจให้น้องติดถ้ำ "พี่หมูป่าออกมาหรือยัง" เสียงเล็ก ๆ จากเด็กอนุบาลเมืองโอ่ง พร้อมเขียนข้อความส่งกำลังใจ
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com